Úvod

Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince, š.p. reprezentuje jedny z najmladších liečebných ústavov so špecifickým poslaním liečby domácich a zahraničných hostí . Zameriava sa na ústavnú a ambulantnú kúpeľnú zdravotnú starostlivosť osôb so slovenským občianstvom a zahraničným osobám.

Jedinečné zloženie a vzácne balneologické vlastnosti minerálnej vody (podobné zloženie majú iba kúpele vo Vichy vo Francúzsku a v Japonsku) ich predurčuje na liečenie srdcovo-cievneho, pohybového a nervového aparátu. Okrem kvalifikovanej kúpeľnej liečby vytvára vhodné podmienky pre oddych a relax .

Základom kúpeľnej liečby v Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince, š.p. sú vzácne balneologické vlastnosti minerálnej vody. Hydrogenuhličitanovo-chloridová, sodno-vápenatá, uhličitá, sírna hypotonická voda obsahuje aj ďalšie významné prvky ako horčík, fluór, bróm, bór, draslík ako aj pestrú paletu rozpustených minerálov, najmä Glauberovú soľ (ktorá dáva predpoklady aj na liečbu niektorých chorôb tráviacich ústrojov), mangán a jód.

INDIKÁCIE pre kúpeľnú liečbu:

Pohybový aparát: stavy po úraze, zlomeninách a ortopedických operáciách pohybových ústrojov; zápalové a degeneratívne (reumatické ochorenia postihujúce kĺby a pridružené stavy; postupné tuchnutie chrbtice (Bechterewova choroba); ochorenia kĺbov a chrbtice; mimokĺbové formy reumatizmu - bolestivé stavy šliach, šľachových úponov, svalstva a väziva; dna a osteoporóza.

Srdcovo-cievny systém: ischemická choroba srdca (stabilizovaná); vysoký krvný tlak I. - III. štádia; stavy po infarktoch myokardu, bypasoch a katétrových dilatáciách koronárnych ciev; stavy s vrodenými alebo získanými chybami srdca a ciev; stavy po operáciách na tepnách a žilách končatín.

Neurologické ochorenia: stavy po mozgových príhodách; stavy po zápaloch nervov alebo nervových kmeňov; bolestivé stavy zapríčinené chorobou medzistavcovej platničky alebo stavcov samých.

Civilizačné ochorenia: profesionálny stres, stavy psychosomatického vyčerpania, manažérske choroby, následky chronického preťažovania svalov a väziva pohybového aparátu