História

SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. bol uvedený do prevádzky v roku 1986 (v tom čase nesúci meno Sitno) ako ozdravovňa pre účely liečby domácich a zahraničných vládnych a politických predstaviteľov. Disponoval špičkovým balneoterapeutickým, technickým a personálnym vybavením. Po umeleckej stránke Diamant dotvorili národní umelci I. Bizmayer, Rudolf Pribiš, Běla Kolčáková, Albín Brunovský a ďalší. Svojou jedinečnou výstavbou, priestrannosťou, výzdobou, krásnym parkom a službami sa stal známym nielen v bývalej ČSSR, ale aj v cudzine. Autorom projektov boli Ing. arch. I. Turzonov a Ing. arch. Uhliarik. Vo svojich počiatkoch prevádzkoval ako doplnkovú zdravotnú starostlivosť chirurgicko - estetickú ambulanciu.

Celková kapacita kúpeľov v tom čase bola 56 izieb jednoposteľových (dnes je to 40) a 28 dvojposteľových (dnes je to 44), teda spolu 112 postelí (dnes je to 128 postelí), šesť malých a 3 veľké apartmány (dnes sú to 3 malé a 2 prezidentské apartmány). V roku 1990 sa SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. sprístupnil pre širšiu verejnosť a nadobudol ráz dnešného charakteru.

Po nežnej revolúcii bol liečebný ústav v roku 1991 začlenený do š.p. SLOVTHERMAE. V tom istom roku bol premenovaný podľa pôvodného konceptu MUDr. Tomáša Kaisera na ďalší vzácny minerál, a to Diamant.

V roku 2006 štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky udelila Slovthermae, slovenské liečebné kúpele, podnik služieb, š.p. povolenie na prevádzkovanie prírodných liečivých kúpeľov v zdravotníckom zariadení Liečebného domu Diamant.