Základné informácie

Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince, š.p. bol založený zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR 20.12.1990 s účinnosťou od 01.01.1991.

Obchodné meno: SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince,š.p.

Sídlo: Kúpeľná 107, Dudince 962 71

IČO: 00165506

DIČ: 2020295442

IČ DPH:SK2020295442

Banka:VÚB,a.s. IBAN : SK63 0200 0000 0000 8760 6012